Tisztelt Látogatónk!

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbiakat!

Adatvédelem

Az Ön megadott személyes adatainak védelme kiemelten fontos a MET Cégcsoport valamennyi tagja (a továbbiakban „MET Csoport”) számára. A MET Csoport bármely, a weboldalak használata során tudomására jutott személyes adatot a Csoport tagja által érintett országban – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló – érvényes jogszabályok rendelkezései szerint kezel.

Amennyiben Ön bármely személyes adatát önként eljuttatja a MET Csoporthoz, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a MET Csoport  - az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig - nyilvántartsa és kezelje.

Adatok felvétele

A honlapon lévő információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges.

Egyes szolgáltatások (pl. álláshirdetésre jelentkezés) igénybevételéhez azonban, bizonyos személyes adatokra (pl. név, lakcím) szükség van.

Adatok felhasználása, továbbítása

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a MET Csoport az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy ezt követően hozzájárulását bármikor visszavonja.

A MET Csoport  az általa kezelt személyes adatokat harmadik személy számára - a jogszabályok által előírt kötelező esetek kivételével, illetve az érintett hozzájárulása nélkül - semmilyen körülmények között nem továbbítja.

A MET Csoport  az Ön által megadott adatokat és információkat különösen, de nem kizárólagosan az alábbi célokra használhatja fel:

  • piackutatás, piaci elemzés,
  • vevői szokások elemzése,
  • látogatottsági statisztikák összeállítása,
  • ingyenes nyeremény és egyéb játékok bonyolítása,
  • tájékoztatás nyújtása új termékekről, szolgáltatásokról, különböző akciókról,
  • megrendelések, valamint az esetleges vevői reklamációk intézése.

A MET Csoport  - a vevői, partnerei és egyéb ügyfelei személyére, adataira, a MET Csoporttal fennálló üzleti kapcsolataira vonatkozó - valamennyi információt üzleti titokként kezeli. Az üzleti titokként történő kezelés alól csak az érintett adatszolgáltató adhat felmentést.

Adatbiztonság

A kezelt személyes adatok jogosulatlan felhasználása és az azzal kapcsolatos visszaélések elkerülése érdekében társaságunk kiterjedt műszaki és üzemeltetési biztonsági intézkedéseket alkalmaz. Biztonsági eljárásainkat rendszeresen ellenőrizzük és a technológiai fejlődéssel összhangban fejlesztjük.

Információ

Felhívjuk figyelmét, hogy a MET Csoport honlapján keresztül más vállalatok és szervezetek weboldalához is hozzáférése van. A MET Csoport nem vállal felelősséget sem az ezen oldalakon található adatok tartalmáért, sem ezek hitelességéért. Javasoljuk, hogy amennyiben ezeken az oldalakon kíván böngészni, tájékozódjon a weboldalt működtető szervezet adatvédelmi politikájáról.