Tisztelt Látogatónk!

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbiakat!

Általános jogi feltételek és információk

www.met.com szerveren elérhető internet szolgáltatás vagy annak bármely oldala megnyitásával Ön elfogadja az itt felsorolt feltételeket. Kérjük, amennyiben nem ért egyet az alábbiakkal, ne nyissa meg a weboldalainkat.

Információk

A MET Cégcsoport valamennyi tagjai (a továbbiakban „MET Csoport”)  minden ésszerű erőfeszítést megtett annak biztosítására, hogy a MET Csoport az internetes weboldalain közölt minden információ pontos legyen feltöltése időpontjában. Ennek ellenére, a MET Csoport sem kifejezetten, sem ráutaló módon nem vállal szavatosságot a jelen weboldalon keresztül nyújtott információkért, és fenntartja a jogot arra, hogy értesítés nélkül bármikor változtatásokat és javításokat hajtson végre, illetve a weboldalt vagy az azon közölt információkat részben vagy egészben megszüntesse. A MET Csoport nem vállal felelősséget a weboldalon előforduló semmilyen pontatlanságért, vagy hiányosságért.

A pályázatok, illetve felhívások esetén irányadó szabályokra az ott megjelölt külön szabályok vonatkoznak.

www.met.com weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A MET Csoport nem vállal felelősséget a weboldalhoz, illetve az ott található bármilyen információhoz való hozzáférésből, illetve annak elmaradásából vagy ezek felhasználásából származó semmiféle veszteségért vagy kárért.

A MET Csoport nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

A MET Csoport weboldalának bármelyik olyan felhasználója, aki a weboldal felhasználásával információt szolgáltat a MET Csoport részére, elfogadja, hogy a MET Csoportnak korlátlan joga van az ilyen információt a választása szerinti bármilyen módon felhasználni. A felhasználó által nyújtott ilyen információt nyilvánosnak és ellenérték nélkülinek kell tekinteni.

Szerzői jog

A MET Csoport weboldalai, az azokon található minden képi, hang és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi, illetve védjegy oltalom alatt állnak. Azoknak - a személyes használatot meghaladó mértékű - bármilyen formában történő felhasználása kizárólag a MET Csoport kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a MET Csoport fentiekben részletezett feltételeitől eltérő vagy azokat sértő használat szerzői jogi, polgári jogi és büntetőjogi következményekkel járhat. A MET Csoport minden tudomására jutott jogsértéssel szemben fellép.